Web üzerinde dersler


Siteye ulaşım: erhancoskun.com.tr

Prof. Dr. Erhan Coşkun

  1. MATLAB/OCTAVE ile sayısal hesaplama ve Kodlama
  2. MAXIMA ile sembolik hesaplama ve kodlama
  3. Vektör Cebirsel Uygulamalarla Sayısal Analize Giriş
  4. Diferensiyel Denklemler için Sonlu fark Yöntemleri
  5. Endüstriyel ve Uygulamalı Matematiğe Giriş