Faaliyetler


TMD LİSANS ve LİSANSÜSTÜ YAZOKULU

Son yıllarda Türkiye’de çok sayıda üniversite kurulmuş ve bu üniversitelerde lisansüstü programlar açılmıştır. Yeterli sayıda öğretim üyesi bulmak geçici de olsa üniversitelerimizin önemli bir sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim birçok üniversitemizde matematiğin temel konularında yüksek lisans seviyesinde ders verecek öğretim üyesi bulunmamaktadır; bulunduğunda da, öğretim üyeleri yüksek ders yüklerinden dolayı lisansüstü dersleri verememektedirler. Birkaç yıl içinde düzeleceği umulan bu güncel sorunun farkına varan Türk Matematik Derneği (TMD), önümüzdeki yaz bu sorunu giderebilecek bir hizmet sunmayı düşünmüştür. TMD Lisansüstü Yeterlilik Yazokulu’nun ana amacı, özetle, yeterlilik sınavlarına hazırlanmak isteyen, ancak bölümünde yeterlilik sınavına konu olacak dersleri verecek öğretim üyesi bulamayan lisansüstü öğrencilerine eğitim vermektir.

Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde TMD Lisans ve Lisansüstü Yazokulları düzenlemiştir.

2016 Analiz Yaz Okulu hakkında detaylı bilgiler için buraya tıklayınız. Yaz okulu raporu için buraya tıklayınız.

2017 Analiz ve Cebir Yaz Okulu hakkında detaylı bilgiler için buraya tıklayınız. Yaz okulu raporu için buraya tıklayınız.

2018 Cebirsel Sayılar Kuramı Yaz Okulu hakkında detaylı bilgiler için buraya tıklayınız.

Nesin Matematik Köyü’nde gerçekleşen TMD Lisans ve Lisansüstü Yazokulları program ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.