Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

TÜBA Sözlüğü


Değerli matematikçiler, matematiğe gönül bağı olanlar, matematikseverler;

TMD alanında daha önce geliştirilmiş olan Matematik Terimleri Sözlüğümüzün yanı sıra Türk Bilimler Akademisi’nce hazırlanan farklı nitelikleri ve yapısı olan bir sözlüğü daha kullanıma açıyoruz. Umudumuz bu iki sözlüğün de yarayışlı olacağı, zaman içinde, ilgilenenlerin katkısıyla da ortak değerlere ulaşılacağıdır.

Türk Bilimler Akademisi çok dilli, geniş ve derin kapsamlı tanımlarıyla büyük bir teknik terimler sözlüğü projesi yürütmektedir :

http://www.tubaterim.gov.tr/

Bu proje sayesinde bir yandan Türkçenin bugüne değin bilim ve teknoloji terimleriyle ilgili birikiminin bir dağarcığı oluşturulmakta, bir yandan da ayrıntılı terim tanımlarıyla güvenilir bir referans eser meydana getirilmektedir. Sözlüğün hedef konan önemli işlevleri arasında terimleri durultmak, anlam kargaşasını giderici adımlar atmak, Türkçeye olan saygı ve sevginin, Türkçe yayınlarda kullanılan dile gösterilen özenin, güvenilir bir başvuru kaynağı sayesinde artmasını sağlamaktır.

TÜBA sözlüğü sonuçta 100.000 terim içerecek büyük bir projedir : Halen Mühendislik Bilimlerinde 42.000  adet terim, Doğa Bilimlerinde 14.000 adet terim, Sosyal Bilimlerde de 22.000 adet terim kısa ansiklopedik tanımları, İngilizce, Fransızca, Almanca karşılıkları ile hazırlanmıştır.   Bu bağlamda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden iki yüz elliden fazla uzman katkı vermiştir. 2015 yılından beri elektronik ortamda açık olan bu sözlükler bir yandan da yoğun biçimde arkaplanda geliştirilmeye devam etmektedir.  Matematik Terimleri Sözlüğü de bu büyük planın bir parçasıdır.

Tanımlı ve çok dilli bu matematik sözlüğüne değişik üniversitelerden pek çok matematikçi zaman içinde katkılar vermiştir. Matematik terimlerinin TMD’nin sayfasında da görüşe açılması hem terimlerin ilgili üyelerce gözden geçirilmiş olmasını sağlayacak, hem terim karşılıklarını, yabancı dillerini ya da Türkçelerini arayanlar için bir hizmet olacaktır.

Matematik Terimleri Sözlüğü

Görüş, yorum ve eleştirilerinizi, sözlük projelerinin yürütücüsü Bülent Sankur’a (bulent.sankur@boun.edu.tr ) iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,
TMD Yönetim Kurulu