Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

Türk Matematik Derneği’nin Yayınladığı Kitaplar


1960’lı yıllarda derneğimize yeni bir faaliyet sahası açılmıştır. Şöyle ki: Matematiğe doğuştan kabiliyetli gençlerin erken keşfedilmesi için gerekli tedbirlerin başında, bu gençlere ders kitapları ile birlikte daha yüksek seviyeli hazırlanmış kitaplar vermek ve bu suretle merak ve ilgilerini uyandırmak gelmektedir. Bu maksatla beynelmilel bir literatür türü meydana gelmiştir. Bu literatürü Türkçe’mize aktarmak gayesiyle Ford Foundation’dan bir yardım temin edilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığımızın da teşviki ile 1962 den itibaren on yıl zarfında 34 tane kitap yayınlanabilmiştir.
Doç.Dr. H. Şenkon, Matematik Derneği Genel Sekreteri, 3 Haziran 1980

Dernek Yayınlarının Satışı Hakkında

Derneğimizin yayınladığı kitapların bir kısmı tükenmiştir. Karaköy’deki merkez binamızdan temin edebileceğiniz kitapların ücretini öğrenmek ve ödemeli olarak adresinize yollanmasını istemek için tmd@tmd.org.tr adresine yazabilir veya 0212 292 49 39 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Elektronik Olarak Okunabilir TMD Yayınları

Kamu yararına çalışan derneğimiz, daha geniş okuyucu kitlesine ulaşabilmesi için yayınlarımızın bir kısmını elektronik ortama taşımıştır. İşlemleri bitmiş yayınları mavi renkli başlık ile aşağıdaki listede bulabilirsiniz. Diğer yayınların işlemleri bittikçe burada yerini alacaktır.

Sayı: 2

Çokrenk Problemleri

E. B. Dynkin W. A. Uspenski

Çevirenler: A. R. Özbek, M. A. Özkan

Sayı: 7

Yalnız Pergel Kullanılarak Yapılan Çizimler

A.N. Kostovski

Çeviren: Şukûfe Yamantürk

Sayı: 14

Yalnız Cetvel Kullanarak Yapılan Geometrik Çizimler

A. S. Smogorzhevski

Çeviren: Şükûfe Yamantürk

Sayı: 16

Rasyonel ve İrrasyonel Sayılar

Ivan Niven

Çeviren: Adnan Kıral

Sayı: 17

Çeşitli Geometriler

L. Godeaux

Çeviren: Ferruh Şemin

Sayı: 18

İndirgemeli Diziler

A.I. Markuschewitsch

Çevirenler: A.R. Özbek, M.A. Özkan

Sayı: 19

Geometri Cilt 1

B.V. Kutuzov

Çeviren: Hüseyin Demir

Sayı: 20

Geometri Cilt 2

B.V. Kutuzov

Çeviren: Hüseyin Demir

Sayı: 21

Geometri Cilt 3

B.V. Kutuzov

Çeviren: Hüseyin Demir

Sayı: 22

Algoritmalar ve Otomatik Hesap Makinaları

B.A. Trakhtenbrot

Çeviren: Talât Tuncer

Sayı: 23

Konum Teoremleri

B.I. Argunov, L.A. Skornyakov

Çeviren: Şukûfe Yamantürk

Sayı: 25

Sayılar ve Şekiller

Hans Rademacher, Otto Toeplitz

Çeviren: Orhan Ş. İçen

Sayı: 26

Eşdeğer ve Eşparçalanabilen Şekiller

V. G. Boltyanskii

Çeviren: Altıntaş Büke

Sayı: 27

Oyunlar Teorisine Giriş

E. S. Ventsell

Çeviren: Halil Yüksel

Sayı: 28

İhtimaliyet ve İnformasyon

A.M. Yaglom, I.M. Yaglom

Çeviren: Lütfi Biran

Sayı: 29

Matematikte Endüksiyon ve Benzetme

G. Polya

Çeviren: Orhan Ş. İçen

Sayı: 30

Matematikte Endüksiyon ve Benzetme 2

G. Polya

Çeviren: Orhan Ş. İçen

Sayı: 32

Gök Mekaniği

Y.Ryanov

Çeviren: Salih Murat Uzdilek

Sayı: 33

Geometride İndüksiyon

L. I. Golovina, I.M. Yaglov

Çeviren: Altıntaş Büke

Sayı: 34

Geometrik Transformasyonlar

I. M. Yaglom

Çeviren: Vehbi Kemal Güney

Bir Tekil Matematik Gezintisi

Étienne  Ghys

Çevirenler: Ahmet Feyzioğlu, Arkadaş Özakın, Ferit Öztürk