Genel Bilgi


1948  yılında kurulmuş olan ve kamu yararına çalışan bir dernek olan Türk Matematik Derneği’nin amacı matematikle ilgili bilim dallarının gelişmesini ve yurt içinde yaygınlaşmasını sağlamak, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda matematiğin ve matematikçinin katkısını arttırmak, orta ve yüksek öğretimde matematik eğitiminin çekiciliğini, düzeyini ve etkinliğini yükseltmektir.

Dernek, o dönemde İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde görev yapan aşağıdaki değerli bilim adamları tarafından kurulmuştur:

KURUCULARIMIZ

Ord.Prof.Dr.Cahit Arf – İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Doç.Dr. Lütfi Biran – İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof.Dr. Hamit Dilgan – İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Fakültesi
Ord.Prof.Dr. Kerim Erim – İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof.Dr. Nüzhet Gökdoğan – İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof.Dr. Feyyaz Gürsan – İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Prof.Dr. Mustafa İnan – İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

Prof.Dr. Ali Rıza Özbek – İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Prof.Dr. Ferruh Şemin – İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof.Dr. Nazım Terzioğlu – İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Ord.Prof.Dr. Salih Murat Uzdilek – İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Prof.Dr. Ali Yar – İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof.Dr. Fahir Yeniçay – İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Türk Matematik Derneği, Türkiye’yi Uluslararası Matematik Birliği’nde (IMU) ve Avrupa Matematik Derneği’nde (EMS) temsil etmektedir.
Türk Matematik Derneği Ankara Şubesi 1999′da kurulmuştur.

YÖNETİM KURULU

ASLİ ÜYELER

Prof. Dr. Burak Özbağcı
Başkan
Koç Üniversitesi

Prof. Dr. S. Feza Arslan 
2. Başkan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem Beyarslan
Genel Sekreter
Boğaziçi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayberk Zeytin
Sayman
Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Attila Aşkar
Üye
Koç Üniversitesi

YEDEK ÜYELER

Prof. Dr. Cem Güneri
Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Berkman
Mimar Sinan Üniversitesi

Doç. Dr. Tunç Mısırlıoğlu
İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Mine Çağlar
Koç Üniversitesi

Doç. Dr. Ekin Özman
Boğaziçi Üniversitesi

DENETLEME KURULU

Prof. Dr. Huriye Arıkan
Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Albert Erkip
Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammed Uludağ
Galatasaray Üniversitesi

ONUR KURULU

Prof. Dr. Ali Ülger
Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Betül Tanbay
Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Ünlü
Yeditepe Üniversitesi