MATEMATİK ARAŞTIRMALARI DOSTU (MAD) PROJESİ

Türkiye’de yürütülen nitelikli araştırma faaliyetlerine destek olmak, sürekliliği sağlamak, yeni işbirlikleri ve araştırma gruplarının oluşmasına katkıda bulunmak,bilimsel araştırmalara destek veren TÜBİTAK, üniversiteler ve bilim akademileri gibi kurumlar tarafından desteklenmesi akademik olarak uygun olan fakat desteklenmeyen araştırma işbirliklerini ve buluşmaları teşvik etmek, genç matematikçileri teşvik etmek, alanlarında yurt içi ve yurtdışındaki uzmanlarla çalıştaylarda birlikte bulunmalarını sağlamak amacıyla 2013 yılında başlatılmış, 2014 yılında özel sektörün desteklemesi sonucu 2015 yılında somut olarak faaliyete geçmiştir.

MAD başvuruları her faaliyet yılında TMD yönetim kurulu tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılır.
YouTube
YouTube