Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMLARI

Türk Matematik Derneği olarak, ülkemizde matematiğe gönül vermiş değerli bilim insanlarını ve genç araştırmacıları bir araya getirerek, davetli konuşmalar, bildiriler ve benzeri etkinlikler aracılığıyla matematik alanındaki çeşitli gelişmeleri paylaşmak amacıyla ülkemizin çeşitli üniversitelerinin ev sahipliğinde 1988 yılından beri (Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı hariç) aralıksız olarak Ulusal Matematik Sempozyumları (UMS) düzenlemekteyiz.

ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMLARININ TAM LİSTESİ

35. Ulusal Matematik Sempozymu, (YAKINDA İLAN EDİLECEK)

34. Ulusal Matematik Sempozyumu, 31 Ağustos-3 Eylül 2022, Dokuz Eylül Üniversitesi

33. Ulusal Matematik Sempozyumu, 31 Ağustos-3 Eylül 2021, İstanbul Üniversitesi (Çevrimiçi)
!!! Sempozyum, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında yapılamamıştır. !!!

32. Ulusal Matematik Sempozyumu, 31 Ağustos-3 Eylül 2019, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

31. Ulusal Matematik Sempozyumu, 12-15 Eylül 2018, Erzincan Üniversitesi

30. Ulusal Matematik Sempozyumu, 6-9 Eylül 2017, Atılım Üniversitesi, Ankara

29. Ulusal Matematik Sempozyumu, 29-31 Ağustos 2016, Mersin Üniversitesi

28. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-9 Eylül 2015, Akdeniz Üniversitesi, Antalya,

27. Ulusal Matematik Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2014, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul,

26. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Eylül 2013, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır,

25. Ulusal Matematik Sempozyumu, 5-8 Eylül 2012, Niğde Üniversitesi,

24. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-10 Eylül 2011, Uludağ Üniversitesi, Bursa,

23. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Ağustos 2010, Erciyes Üniversitesi, Kayseri,

22. Ulusal Matematik Sempozyumu, 31 Ağustos – 3 Eylül 2009, Nesin Matematik Köyü, İzmir,

21. Ulusal Matematik Sempozyumu, 1-4 Eylül 2008, Koç Üniversitesi, İstanbul,

20. Ulusal Matematik Sempozyumu, 3-6 Eylül 2007, Erzurum Atatürk Üniversitesi,

19. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos 2006, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

18. Ulusal Matematik Sempozyumu, 5-8 Eylül 2005, İstanbul Kültür Üniversitesi,

17. Ulusal Matematik Sempozyumu, 23-26 Ağustos 2004, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu,

16. Ulusal Matematik Sempozyumu, 10-12 Eylül 2003, Yüzüncüyıl Üniversitesi, Van,

15. Ulusal Matematik Sempozyumu, 4 – 7 Eylül 2002, Mersin Üniversitesi,

14. Ulusal Matematik Sempozyumu, 14–17 Eylül 2001, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir,

13. Ulusal Matematik Sempozyumu, 6-9 Eylül 2000, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi, İstanbul

12. Ulusal Matematik Sempozyumu, 6-10 Eylül 1999, İnönü Üniversitesi, Malatya,

11. Ulusal Matematik Sempozyumu, 7-11 Eylül 1998, Isparta,

10. Ulusal Matematik Sempozyumu, 1-5 Eylül 1997, Bolu,

09. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2-6 Eylül 1996, İstanbul Teknik Üniversitesi,,

08. Ulusal Matematik Sempozyumu, 19-23 Eylül 1995, Adana,

07. Ulusal Matematik Sempozyumu, 29 Ağustos-2 Eylül 1994, Bilkent Üniversitesi, Ankara,

06. Ulusal Matematik Sempozyumu, 8-12 Eylül 1993, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

05. Ulusal Matematik Sempozyumu, Eylül 1992, Adapazarı,

04. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2-6 Eylül 1991, Antakya,

03. Ulusal Matematik Sempozyumu, 20-24 Ağustos 1990, Van,

02. Ulusal Matematik Sempozyumu, 25-28 Eylül 1989, İzmir,

01. Ulusal Matematik Sempozyumu, 31 Ağustos – 2 Eylül 1988, ODTÜ, Ankara.