Asar-ı Bakiye


Türk bilim tarihi ve bilim felsefesi araştırmalarının kurucusu olan Salih Zeki, 1913 yılında yayımlanmaya başladığı Asar-ı Bakiye adlı yapıtında Ortaçağ İslam Dünyası?nda yapılan matematik ve astronomi çalışmalarını bütün boyutlarıyla sergilemiş ve batılı oryantalistlerin bilerek veya bilmeyerek tarihi hakikatleri çarpıtmalarını engellemeye çalışmıştır.

Asar-i Bakiye?nin daktilo ile yazılmış ve üzerinde el yazısı ile notlar olan üç cildini aşağıda 3 pdf dosyası olarak veriyoruz. Burada Salih İzzet?in yazımını, Hüsnü Hamit?in Türkçe?ye çevirdiği ve el yazıları ile yapılan açıklamaların da Talat Tuncer’e ait olduğu düşünülmektedir.YouTube
YouTube