Olağan Genel Kurul


Türk Matematik Derneği’nin Eylül ayı için planlanan ancak pandemi kapsamında alınan önlemler gereğince iptal edilen Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2021 Cuma günü saat 12:30‘da “Koç Üniversitesi, İstinye Kampüs Çayır Caddesi No: 65 34460 İstinye / İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 02 Nisan 2021 Cuma günü saat 12:30’a ertelenerek aynı yerde yapılacaktır.

Toplantının gündemi:

1-Açılış
2- Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
3-Saygı Duruşu
4-Başkanın açılış konuşması
5-Genel Kurul Divan üyelerinin seçimi
6-Genel Kurul Divan üyelerine toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
7-Gelir-Gider tablolarının ve Faaliyet Raporlarının Okunması
8-Yönetim ve denetleme kurulunun İbrası
9-Dernek Organlarının Seçilmesi
10-Bütçenin görüşülerek kabul edilmesi
11-Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
12-Kapanış

şeklindedir.

Tüm matematikçiler ve matematik severler davetlidir.