Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

Olağan Genel Kurul


Türk Matematik Derneği’nin Eylül ayı için planlanan ancak pandemi kapsamında alınan önlemler gereğince iptal edilen Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2021 Cuma günü saat 12:30‘da “Koç Üniversitesi, İstinye Kampüs Çayır Caddesi No: 65 34460 İstinye / İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 02 Nisan 2021 Cuma günü saat 12:30’a ertelenerek aynı yerde yapılacaktır.

Toplantının gündemi:

1-Açılış
2- Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
3-Saygı Duruşu
4-Başkanın açılış konuşması
5-Genel Kurul Divan üyelerinin seçimi
6-Genel Kurul Divan üyelerine toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
7-Gelir-Gider tablolarının ve Faaliyet Raporlarının Okunması
8-Yönetim ve denetleme kurulunun İbrası
9-Dernek Organlarının Seçilmesi
10-Bütçenin görüşülerek kabul edilmesi
11-Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
12-Kapanış

şeklindedir.

Tüm matematikçiler ve matematik severler davetlidir.