ICM 2022 Katılım Desteği


Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu, yayınlar ve bağışlarla elde ettiği gelirle, genç matematikçilere 6-14 Temmuz 2022’de Saint Petersburg’da yapılacak olan The International Congress of Mathematicians (ICM) kongresine katılım desteği verecektir.

ICM düzenleme kurulu tarafından sağlanan The Kovalevskaya Grant ile tamamlanacak olan bu destek ile ICM’e katılım için gerekli tüm masraflar karşılanmış olacaktır. Başvuru koşulu,

  • matematik doktora öğrencisi olup Doktora Yeterlik Sınavını geçmiş olmak, veya
  • matematik doktorasına sahip olup mezuniyetten sonra 6 yılı doldurmamış olmaktır.

ICM’e poster sunumu ya da sözlü sunum başvurusu yapılması başvuru koşulu olmamakla birlikte, tercih sebebidir.

Başvurular kapanmıştır. 

Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021’dir.