Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

ICM 2022 Katılım Desteği


Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu, yayınlar ve bağışlarla elde ettiği gelirle, genç matematikçilere 6-14 Temmuz 2022’de Saint Petersburg’da yapılacak olan The International Congress of Mathematicians (ICM) kongresine katılım için yol masrafı desteği verecektir. Türk Matematik Derneği (TMD) Yönetim Kurulu ve Aydın Doğan Vakfı (ADV) tarafından 2019 yılında imzalanan protokol kapsamında, seçilen kadın matematikçilerin yol masrafları  ADV tarafından karşılanacaktır.

ICM düzenleme kurulu tarafından sağlanan The Kovalevskaya Grant ile tamamlanacak olan bu destek ile ICM’e katılım için gerekli tüm masraflar karşılanmış olacaktır. Başvuru koşulu,

  • matematik doktora öğrencisi olup Doktora Yeterlik Sınavını geçmiş olmak, veya
  • matematik doktorasına sahip olup mezuniyetten sonra 6 yılı doldurmamış olmaktır.

ICM’e poster sunumu ya da sözlü sunum başvurusu yapılması başvuru koşulu olmamakla birlikte, tercih sebebidir.

Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021’dir.

Başvurular sonuçlanmıştır. Aşağıda isimleri bulunan başvuru sahipleri desteklenecektir: 

Bahar ARSLAN   (Bursa Teknik Üniversitesi)

Burcu AYDOĞAN   (Atılım Üniversitesi)

Adalet ÇENGEL   (Hacettepe Üniversitesi)

Münevver Pınar EROĞLU   (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Tekgül KALAYCI   (Sabancı Üniversitesi)

Tuğba ASLAN KHALIFA   (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Samet SARIOĞLAN   (Hacettepe Üniversitesi)

Oğuz ŞAVK  (Boğaziçi Üniversitesi)