Türk Matematik Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu


Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00‘da “Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi, Bankalar Cad. No:2, 34420 Karaköy-İstanbul” adresindeki Dernek Merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00’a ertelenerek aynı yerde yapılacaktır. Değerli üyelerimizin bilgilerine sunar, ilgi ve katılımlarınızı bekleriz.

-YÖNETİM KURULU

Gündem:

1-Açılış

2-Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

3-Saygı Duruşu

4-Başkanın açılış konuşması

5-Genel Kurul Divan üyelerinin seçimi

6-Genel Kurul Divan üyelerine toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi

7-Gelir-Gider tablolarının ve Faaliyet Raporlarının Okunması

8-Yönetim ve denetleme kurulunun İbrası

9-Dernek Organlarının Seçilmesi

10-Bütçenin görüşülerek kabul edilmesi

11-Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

12-Kapanış