Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

Türk Matematik Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu


Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00‘da “Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi, Bankalar Cad. No:2, 34420 Karaköy-İstanbul” adresindeki Dernek Merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00’a ertelenerek aynı yerde yapılacaktır. Değerli üyelerimizin bilgilerine sunar, ilgi ve katılımlarınızı bekleriz.

-YÖNETİM KURULU

Gündem:

1-Açılış

2-Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

3-Saygı Duruşu

4-Başkanın açılış konuşması

5-Genel Kurul Divan üyelerinin seçimi

6-Genel Kurul Divan üyelerine toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi

7-Gelir-Gider tablolarının ve Faaliyet Raporlarının Okunması

8-Yönetim ve denetleme kurulunun İbrası

9-Dernek Organlarının Seçilmesi

10-Bütçenin görüşülerek kabul edilmesi

11-Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

12-Kapanış