Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

3. Tosun Terzioğlu Konuşması


Robert P. Langlands
Otomorfik Formların Bağımsız Bir Teorisi Var Mı?

28 Eylül 2018 Cuma, 14:00
TMD Merkez Binası, Karaköy, İstanbul

Poster

Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu, 22 Şubat 2016 günü kaybettiğimiz başkanımız Tosun Terzioğlu anısına, ilkini Ali Ülger’in, ikincisini Mete Soner’in vermiş olduğu bir konuşma dizisi başlatmıştır. Tüm matematikçiler ve matematikseverler davetlidir. Konuşma ardından aynı mekanda dernek üyelerimizle olağan genel kurulumuz yapılacaktır

Konuşmanın YouTube Kaydı