Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

4. Tosun Terzioğlu Konuşması


Cem Yalçın Yıldırım
Asal Sayıların Dağılımı

27 Eylül 2019 Cuma, 14:00
TMD Merkez Binası, Karaköy, İstanbul

Poster

Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu, 22 Şubat 2016 günü kaybettiğimiz başkanımız Tosun Terzioğlu anısına, ilkini Ali Ülger’in, ikincisini Mete Soner’in ve üçüncüsünü Robert P. Langlands’ın vermiş olduğu bir konuşma dizisi başlatmıştır. Tüm matematikçiler ve matematikseverler davetlidir. Konuşma ardından aynı mekanda dernek üyelerimizle olağanüstü genel kurul yapılacaktır. Tüm ilgilenenlerin katılmasını rica ederiz.