Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

Akademik değerlendirme kriterleri hakkında TMD görüşü


Üniversitelerde çalışmaya başlayan genç akademisyenler deneyim kazanıp iş güvencesi olan bir kadroya atanmadan önce çeşitli kriterlerle değerlendirilmektedir. Türk Matematik Derneği olarak, genç akademisyenlerin alanlarında kabul gören üst düzey araştırmalar yapmalarını ve bilgi düzeylerini ilerletmelerini teşvik etmek için düzenli olarak değerlendirmeye tabii tutulmalarını destekliyoruz. Öte yandan bu değerlendirmeler yapılırken aşağıdaki
noktalara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz:

1) Sadece sayısal değerlere indirgenmiş bir sisteminin kullanılması akademisyenlerin değerlendirmesinde yanlış sonuçlar verebilir. Akademisyenlerin değerlendirmelerinde yapılan çalışmaların niteliğinin farkına varabilecek uzman görüşlerine yer verilmelidir.

2) Akademisyenleri değerlendirmede kullanılan sayısal kriterler farklı anabilim dallarının doğası ile uyumlu olmalıdır. Makale ve atıf sayılarının nisbeten düşük olduğu bazı alanlarda çalışan matematikçilerin bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri sağlanmalıdır. Matematik bilim dalı ile diğer alanları karşılaştıran istatistiksel bir çalışmayı Türk Matematik Derneği’nin web sitesinde bulabilirsiniz:

http://tmd.org.tr/wp-content/uploads/2015/12/AtiflarveMatematik_CitationStatistics.pdf

3) Kriterler günün koşullarına ve üniversitenin hedeflerine uygun olarak güncellenmelidir ama yenilenmiş kriterler uygulamaya konulurken akademisyenlerin yeni koşullara uyum sağlaması için yeterli süre tanınmalı, akademisyenlerde gelecek kaygısı oluşturacak, onları çalışmalarında gereksiz yere acele etmelerine sebep olacak ve gerçek bilim yapmalarından uzaklaştıracak nitelikte olmamalıdır.