Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

Bilimsel Yayın Etiği İlkeleri


Avrupa Matematik Birliği etik komisyonunun  hazırladığı bilimsel yayın etiği ilkelerinin derneğimiz tarafından da kabul gören dokümanın İngilizce orijinali ve Türkçe çevirisi aşağıda sunulmaktadır.

Avrupa Matematik Birliği (EMS) Bilimsel Yayın Etiği İlkeleri: İngilizce Orijinal Döküman ve Türkçe Çevirisi