Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

MAD 2014-2018 Raporu


Türkiye’de yürütülen nitelikli araştırma faaliyetlerine destek olmak ve sürekliliği sağlamak, yeni işbirlikleri ve araştırma gruplarının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan MAD (Matematik Araştırmaları Dostu) 2014-2018 raporuna buradan ulaşabilirsiniz.