Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

Matematik ve Diğer Alanların Atıf Sayısı Oranları Hakkında


Değişik bilim alanlarının çıktılarını birbirleriyle kıyaslarken salt rakamlara bakmak çoğunlukla yanıltıcı olur, ve sayıları alanlara göre normalize etmek daha sağlıklı bilgi verir. Örneğin bir bilim alanında yılda 3 tane yayın çok başarılı bulunurken, bir başkasında 8 yayın az bulunabilir. Benzer bir şekilde, bir alanda çalışan bir bilim insanının 500 atıfının olması çok az bulunurken, bir başka alanda 300 atıf olağanüstü bulunabilir. Matematiğin, diğer alanlarla hem yayın sayısı, hem de atıf sayısıyla karşılaştırmaları için aşağıdaki bağlantısı verilen belgedeki tabloların yararlı olacağını umuyoruz.