Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

Matematik Dergilerinin Sınıflandırılması


Son yıllarda, ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde bilim insanlarını değerlendirmek için performansları sayıya dökme geleneği hızla yayılmakta, ve bundan dolayı yayınların kalitelerini ölçmek için parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok bilim alanında dergi kalitesini ölçmek için kullanılan Etki Değeri (Impact Factor) üzerine birçok bilim insanı ve matematikçiler, bazı dergilerin etki değerlerini manipulasyonla arttırmaları üzerine Etki Değeri’nin özellikle matematik gibi alanlarda sayısal olarak düşük olmasından dolayı (Etki Değeri 0.8 olan dergilerin TÜBİTAK A sınıfı olması gibi) çok iyi bir parametre olamayacağını belirtmektedirler.

NEFARIOUS NUMBERS

Sadece etki değerine değil, dergilerin bastıkları yayınları ve alan içindeki saygınlığını da göz önüne alarak, Avustralya’nın önde gelen bilim insanları tarafından hazırlanan bu listenin Soyut ve Uygulamalı Matematik sınıflandırmalarını paylaşıyoruz.