Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu’nun İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi’nin fiilen kapatılması karşısındaki görüşüFaaliyetlerine 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi (İMBM), Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin aldığı bir kararla kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini desteklediğimiz İMBM’nin düşürüldüğü bu durum hem bizi hem de matematik camiasını derinden üzmüştür. 

İMBM 16 yıldır dünyanın dört bir yanından binlerce bilim insanına ev sahipliği yapmış ve ülkemizdeki matematik çalışmalarının saygınlığının artırılmasına önemli katkılar sunmuştur. Son bir yıldır TMD Seçkin Seminerler dizisi adıyla düzenlediğimiz ve dünyanın en önemli matematikçilerinin konuşmacı olduğu etkinliğimizin de ev sahibi olan İMBM, her yıl düzenli olarak destek verdiğimiz üç araştırma kurumundan biridir. 

Günübirlik seminerler, ileri seviye konferans ve çalıştaylar ve ikili işbirliği projeleri yapılmasına imkan sağlayan merkezin binasını kullanamayacak olması bu faaliyetleri önemli ölçüde sekteye uğratacak hatta birçok çalışmanın yapılamamasına neden olacaktır. 

Bir araştırma merkezi için kısa sayılabilecek bir sürede ve benzerleriyle karşılaştırıldığında yok denilecek kadar az ve tamamı bağışlarla oluşturulan bütçesiyle dünya çapında bir saygınlığa erişen İMBM’nin yerinde kalarak ülkemize ve matematik camiamıza hizmet etmeye devam etmesini istiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi yönetimini İMBM’nin binasından çıkarılması kararını gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu 

Istanbul Mathematical Sciences Center (IMBM), established at Boğaziçi University in 2006, is facing the danger of closure due to a decision by the Boğaziçi University administration. We have supported the activities of IMBM since its inception, and the current situation is a deeply saddening one for us, and for the mathematical community at large.

IMBM has hosted thousands of scientists from all over the world during the last 16 years, and made significant contributions to the prestige of mathematical research in our country. IMBM is also the host institute for the Distinguished Colloquium Series organized by the Turkish Mathematical Society and is one of the three research institutions that we regularly support every year.

The center’s building was home to daily seminars, advanced conferences and workshops, and research in pairs projects. Its closure will cause a significant disruption to these activities and likely cause some of these activities to be stopped altogether.

IMBM has achieved a worldwide reputation in a relatively short time frame as a research center and with a budget that is very small compared to similar institutions, coming entirely from donations. This institute should remain in place and continue to serve our country and the mathematical community. We request the Boğaziçi University administration to reconsider the decision to remove the IMBM from its building.

The Turkish Mathematical Society Executive Board
YouTube
YouTube