Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

Yabancı akademisyenlerin iş güvencesi hakkında TMD görüşü


Turkiye’de çalışan yabancı akademisyenler ülkemizin akademik ortamına değer katmaktadırlar. Yabancı akademisyenlerin kendileri ile aynı akademik basamakta olan Türk vatandaşı akademisyenler ile aynı iş güvencesine sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Yabancı akademisyenlerin üniversite rektörünün, fakülte/bölüm kurullarının yada YÖK’un kararı ile çalışma izinlerinin uzatılmayarak işlerine son verilmesi çok yanlış bir uygulamadır.
Bu tür işten çıkarmalar Türkiye’de çalışmayı düşünen kaliteli yabancı akademisyenlerin başka ülkeleri tercih etmelerine sebep olabilir, ve Turkiye’yi kaliteli ve uluslarası akademik ortama sahip bir ülke olma hedefinden uzaklaştırabilir.