Türk Matematik Derneği

1948'den beri kamu yararına çalışmaktadır

TMD YAYINI KİTAPLAR

1960’lı yıllarda derneğimize yeni bir faaliyet sahası açılmıştır. Matematiğe doğuştan kabiliyetli gençlerin erken keşfedilmesi için gerekli tedbirlerin başında, bu gençlere ders kitapları ile birlikte daha yüksek seviyeli hazırlanmış kitaplar vermek ve bu suretle merak ve ilgilerini uyandırmak gelmektedir. Bu maksatla beynelmilel bir literatür türü meydana gelmiştir. Bu literatürü Türkçe’mize aktarmak gayesiyle Ford Foundation’dan bir yardım temin edilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığımızın da teşviki ile 1962 den itibaren on yıl zarfında 34 tane kitap yayınlanabilmiştir. H. Şenkon, 1980

Kamu yararına çalışan derneğimiz, daha geniş okuyucu kitlesine ulaşabilmesi için yayınlarımızın bir kısmını elektronik ortama taşımıştır. Aşağıda sadece birkaçının kapak fotoğrafını gördüğünüz kitaplara tmd.org.tr/tmd-yayinlari-kitaplar sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

MATEMATİK DÜNYASI DERGİSİ

Türk Matematik Derneği, 1991’den beri Matematik Dünyası adında bir dergi çıkarmaktadır.

Lise ve üniversite öğrencileri ile matematiğe ilgi duyan kişilere yönelik olan bu dergi 1991-2002 yılları arasında yılda beş kez yayımlanmıştır; 2003’ten beri de yılda dört kez yayımlanmaktadır. Daha fazla…

MATEMATİK TERİMLERİ SÖZLÜKLERİ

Türk Bilimler Akademisi sözlüğüne erişim
http://www.tubaterim.gov.tr/

Matematik Terimleri Sözlüğünü pdf olarak indirmek için buraya tıklayın.

Güncel matematiksel terimlerin Türkçe karşılıklarını görüntülemek ya da yeni terim karşılıkları üretmek için İnteraktif Sözlüğü (hazırlık aşamasında) ziyaret edin.